Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry

REJESTRY

·        Rejestr druków ścisłego zarachowania

·        Książki inwentarzowe

·        Rejestr  księgozbioru

·        Rejestr dochodów i wydatków finansowych

·        Rejestr wyciągów bankowych

·        Książka  kontroli

·        Rejestr badań okresowych i kontrolnych

·        Rejestr badań  do celów sanitarno-epidemiologicznych

·        Rejestr wypadków dzieci

·        Rejestr szkoleń w zakresie BHP

·        Rejestr wypadków w pracy

EWIDENCJE

·         Ewidencja urlopów wypoczynkowych i innych

·         Ewidencja godzin nadliczbowych i zastępstw nauczycieli

·         Ewidencja czasu pracy i list obecności

·         Ewidencja zwolnień chorobowych

·         Ewidencja miesięcznych należności z tytułu pobytu dziecka w przedszkolu

·         Ewidencja środków trwałych,

·         Ewidencja ilościowa składników wyposażenia placówki

·         Ewidencja środków czystości

·         Ewidencja odzieży i obuwia roboczego dla pracowników

·         Ewidencja znaczków pocztowych

·         Ewidencja dziennych raportów żywieniowych

Ewidencja dowodów księgowych wg rodzaju:

·         listy płac,

·         wyciągi bankowe,

·         rejestry faktur i rachunków,

·         sprawozdania i meldunki,

·         dokumenty dot. ZUS,

·         dokumenty dot. Urzędu Skarbowego,

·         wewnętrzne dokumenty np. polecenia księgowania,

·         wezwania do zapłaty,

·         przypisy należności (opłaty za przedszkole)

ARCHIWA:

·         dokumenty księgowe,

·         akta osobowe,

·         kartoteki płacowe,

·         dokumentacja pedagogiczna,

Szkołą posiada zakładowe archiwum. Dokumenty znajdujące się w nim są zarchiwizowane zgodnie z kategorią archiwalną znajdującą się w rzeczowym wykazie akt.